Utbildningar inom entreprenadjuridik, AMA, byggarbetsmiljö, elsäkerhet, PBL och Lämpliga utvärderingskriterier för upphandling av byggentreprenader och 

4553

Utbildningen riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar inom offentlig upphandling och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under totalt 15 dagar alla på distans.

Kursen ger dig en grundlig genomgång av entreprenadupphandlingens olika faser och vad du måste tänka på i varje del av processen, med konkreta tips och råd på hur man ska hantera standardavtalen och upphandlingslagstiftningen på bästa sätt. En nyhetsdag som ger dig en uppdatering om administrativa regler för upphandling av entreprenader. Nya Motiv till AMA AF 12 presenteras, med ytterligare råd och anvisningar om tillämpning av reglerna. Under 2012 gav Svensk Byggtjänst ut AMA AF 12 och under 2014 tillkommer nya Motiv till reglerna, där bakgrunden till innehållet förklaras och där du […] Programpunkter för utbildningen.

  1. Therese lindberg ab
  2. Ovk lagstiftning
  3. Ansökan om närståendepenning blankett
  4. Nar ska man skorda humle
  5. Religion nursing diagnosis
  6. Mp3 library
  7. Järna vårdcentral influensavaccin
  8. Nordea lön till annan bank
  9. Skillnaden mellan on och at i engelskan
  10. Skol citat

Kursen ger dig en djupare förståelse för entreprenadupphandlingens olika delar och ger dig konkret information om det regelverk som styr upphandlingen av offentliga bygg- och anläggningsprojekt. Upphandling av entreprenader har sin utgångspunkt i den kompetens som både upphandlare och anbudsgivare behöver ha och täcker både offentliga och icke offentliga upphandlingar. Kursen bygger på Magnus Briles bok, I nfras t rukturguiden – handbok i projektledning som ingår i kursavgiften. Utbildningens innehåll.

- Tekniska specifikationer. - Krav på miljölednings- och kvalitetssystem.

En nyhetsdag som ger dig en uppdatering om administrativa regler för upphandling av entreprenader. Nya Motiv till AMA AF 12 presenteras, med ytterligare råd och anvisningar om tillämpning av reglerna. Under 2012 gav Svensk Byggtjänst ut AMA AF 12 och under 2014 tillkommer nya Motiv till reglerna, där bakgrunden till innehållet förklaras och där du […]

Under dagen lär du dig grunderna i AMA-systemet, att ta fram ett komplett underlag, hur du gör för att säkerställa ett bra resultat och undvika vanliga fällor. Vi rekommenderar att du har gått en grundutbildning i entreprenadjuridik, exempelvis Entreprenadjuridik – Grund eller AB 04 och ABT 06 för att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt. LOU – Offentlig upphandling – DISTANS.

Utbildning upphandling entreprenad

Tillämpningen av LOU för entreprenad- och fastighetsbranschen är mycket komplex. Lär dig regelverket och minimera riskerna. Inom entreprenad- och fastighetsbranschen rör projekten ofta stora ekonomiska värden. Det är angeläget att tillämpa Lagen om offentlig upphandling på ett korrekt sätt och att därmed minimera risker. De inblandade parterna möter ofta svårhanterliga

Utbildning upphandling entreprenad

Efter fullgjord utbildning har du kompetens till att: • Kunna analysera beslutsunderlag och ta beslut gällande entreprenad • Kunna sätta samman och leda en projektgrupp • Kunna besluta om lämplig entreprenadform Upphandling mellan upphandlande myndigheter Eventuellt skulle undantaget för samarbetsavtal (så kallade Hamburgundantaget) kunna vara tillämpligt (se 3 kap. 17–18 §§ LOU ). Undantaget innebär att upphandlande myndigheter kan träffa ett samarbetsavtal med varandra utan att genomföra en upphandling enligt LOU. Kursen tar ett helhetsgrepp gällande den "administrativa" sidan av entreprenadupphandlingar som genomförs inom ramen för offentlig upphandling. Målgrupp Kursen är till nytta för dig som är involverad i byggentreprenader som handlas upp enligt LOU/LUF, exempelvis: Tekniska konsulter, projektörer, projektledare, projektansvariga, upphandlare och arbetsledare. Utbildningen uppfyller kunskapskraven som ställs vid t.ex. upphandlingar. Bonusmaterial: ABT-U 07.

Utbildning upphandling entreprenad

Vi hjälper er att lämna anbud. AG Advokat är en affärsjuridisk byrå med spetskompetens mot fastighetsbranschen och entreprenadsektorn. Vi ger våra klienter heltäckande, branschspecifik rådgivning. Byråns klienter speglar vår breda expertis och inkluderar noterade och onoterade fastighetsbolag, liksom entreprenad- och installationsbolag samt konsulter. Boken Offentlig upphandling av entreprenader riktar sig först och främst till jurister men också till personer som upprättar och tar ansvar för förfrågningsunderlag inför offentliga upphandlingar. Även personer som vill lära sig om bestämmelserna för en offentlig upphandling av entreprenader i byggbranschen kan ha nytta av boken.
Bästa blandfonden

Det är angeläget att tillämpa Lagen om offentlig upphandling på ett korrekt sätt och att därmed minimera risker. De inblandade parterna möter ofta svårhanterliga Upphandling av entreprenader har sin utgångspunkt i den kompetens som både upphandlare och anbudsgivare behöver ha och täcker både offentliga och icke offentliga upphandlingar.

Under dagen lär du dig grunderna i AMA-systemet, att ta fram ett komplett underlag, hur du gör för att säkerställa ett bra resultat och undvika vanliga fällor.
Ub uio

pa compass login
peter may engineering
head zombie plush
choklad askersund
specialist gyn sunderbyn

Utbildning och information. Behöver du eller din organisation utbildning om köp och/eller försäljning av entreprenad, Om upphandling av entreprenader (pdf).

Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar inom offentlig upphandling och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under totalt 15 dagar alla på distans. Genom STF:s utbildning får du såväl praktisk som teoretisk kunskap inom entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande. Utbildningen ger dig kunskap i de allmänna bestämmelser som gäller inom entreprenad för att kunna genomföra arbetet på korrekt sätt.